top of page

CareerQuill Group

Public·52 members

Nowe Technologie W EdukacjiŻyjemy w XXI wieku. Rozwój technologiczny nigdy nie był jeszcze tak szybki. Na każdym kroku spotykamy się nowinkami technologicznymi, wynalazkami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Gdy wydaje nam się, że już nic nie może zostać ulepszone w danej dziedzinie, nagle dowiadujemy się o nowym rozwiązaniu. Jeszcze niedawno mało kto słyszał o dronach. Dzisiaj są nie tylko zabawkami, ale są również wykorzystywane do celów militarnych, do nagrywania budynków, ważnych wydarzeń z życia, czy sportów ekstremalnych. W tym artykule przedstawimy, jaka jest rola nowoczesnych technologii w edukacji. Razem zastanowimy się, czy naprawdę jest to, aż tak ważne dla rozwoju naszych dzieci?
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie są bardzo ważne dla dzieci. Nasz świat już się nie zmieni. Będziemy otaczać się coraz to nowszymi rozwiązaniami. Jeszcze 20 lat temu telefon z dotykowym ekranem był niedopomyślenia. Dzisiaj nasze telefony zastępują nam komputery i aparaty. Nie zatrzymamy już rozwoju technologii. Z tego względu nasze dzieci od najmłodszych lat z nimi obcują. Na telefony i tablety możemy ściągnąć już gry dla dwulatków. Najprostszym przykładem, dlaczego nauka nowych technologii dla dzieci jest ważna to fakt, że większość z nas (rodziców) za czasów swojej edukacji nie uczyła się informatyki, a jeżeli już się uczyła to polegała ona głównie na rysowaniu w prostych programach typu paint. Dzisiaj eksperci i doradcy zawodowi twierdzą, że za 10 lat podstawy programowania będą podstawową umiejętnością w pracach tak jak pisanie i czytanie. Jest to tylko jeden z przykładów, dlaczego nowe technologie są dzisiaj tak ważne dla naszych dzieci. Nie powinniśmy się ich bać, ponieważ jest to szansa rozwój dla naszych pociech. Należy jednak pamiętać, że wszystko należy traktować z umiarem. Zachęcamy również do korzystania z nowych technologii (nie tylko z internetu, ale także z innowacyjnych zabawek, które np. wprowadzają dzieci w świat programowania) razem z dziećmi. Aktywna zabaw z dzieckiem pobudza kreatywność i sprawia, że dziecko więcej zapamiętuje z takiej aktywności.


Dzisiaj wymieniliśmy tylko, niektóre zastosowania nowych technologii w szkołach. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej np. sprzęt i oprogramowanie do nauki dla osób żyjących z niepełnosprawnością, nauka programowania czy tworzenie kół dyskusyjnych. Nowe technologie otwierają przed uczniami i szkołami nowe możliwości.


Nowe technologie są dzisiaj dla nas niezbędne. Nie wyobrażamy sobie, jak kiedyś ludzie żyli bez internetu czy telefonu. Branża technologiczna cały czas się prężnie rozwija i nic nie zapowiada się na to, żeby miało to ulec jakiejkolwiek zmianie. W zawodach przyszłości większość przewidywanych stanowisk pracy jest związanych z technologią różnego typu, internetem czy programowaniem. W związku z tym już dzisiaj warto zadbać o przyszłość naszych dzieci i zainwestować w naukę nowych technologii. Do tego idealnie sprawdzą się różnorodne dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań czy korepetycje. Jedną z firm, która oferuje m.in. zajęcia z programowania, jest portal BUKI.


Ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest zapewnienie młodemu pokoleniu m.in. odpowiedniego przygotowania do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Ważne jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności podczas korzystania z różnorodnych urządzeń (tabletów, smartfonów, smartwatchów, komputerów i innych urządzeń połączonych w sieci).


Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz atrakcyjność wykonania relacji.


Sklep internetowy Edumax oferuje nowe technologie w edukacji. Szkoła nowoczesnych technologii to szkoła, do której uczniowie przychodzą z przyjemnością i zdobywają wiedzę w bardzo przystępny sposób. Na naszych wirtualnych półkach znajduje się ponad 80 innowacyjnych produktów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane na różnych szczeblach nauczania i w różnych placówkach dydaktycznych.


Dobra współczesna szkoła, to szkoła nowoczesnych technologii, w której dzieci uczą się w interesujący oraz angażujący sposób. Nowe technologie w edukacji to przepis na udane lekcje, dzięki którym uczniowie zostaną zarażeni pasją do nauki! W sklepie Edumax znajdziesz najlepszej jakości wyposażenie do klas lekcyjnych. Nowe technologie w szkole dają ogromne możliwości i dobroczynnie wpływają na wyniki osiągane w nauce oraz sukcesy w dalszym kształceniu.


Nasza oferta jest kompleksowa. Proponowane urządzenia i programy znajdują bardzo szerokie zastosowanie i mogą być użyte podczas nauczania różnych przedmiotów szkolnych oraz na zajęciach przedszkolnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji staje się w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, gdyż rozwój technologiczny wpływa na życie człowieka już od najmłodszych lat. Nowe technologie w szkole nie tylko rzutują na efektywną naukę, ale również oswajają dzieci z innowacyjnymi urządzeniami.


Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z coraz nowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Jak sprawić, aby zajęcia z TIK efektywnie wspierały naukę i rozwijały nowe kompetencje? Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów i rodziców do udziału 21 marca br. ogólnopolskim Dniu Nowych Technologii w Edukacji.


Jakie szanse i perspektywy rozwoju technologii w edukacji stoją przed uniwersytetami, szkołami, fundacjami, funduszami inwestycyjnymi, startupami i sektorem Big Tech? Zapraszamy na konferencję Technologie w Edukacji, wyjątkowe spotkanie wielu perspektyw i realnych case studies, które zmieniają oblicze rynku EdTech.


Pedagodzy zawsze dążą do spersonalizowania procesu nauczania. Technologia pomaga im wznieść się na nowy poziom dzięki dostępowi do aktualnych danych o uczniach, informacji przekrojowych, materiałów, aplikacji i innych zasobów. Może wesprzeć pedagogów w tworzeniu łączonych środowisk nauki i w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do przeprowadzania kształtujących i podsumowujących ocen. Dzięki temu mogą powstać nowe modele nauczania i uczenia się w klasie.


Technologia w edukacji oraz właściwe narzędzia w rękach uczniów pozwolą im zdobyć kwalifikacje zawodowe i techniczne, które są i będą niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy. Praktyczne nauczanie nauk ścisłych sprzyja kreatywności, pokazuje uczniom praktyczny wymiar nauki i przygotowuje ich do pracy w zawodach, których jeszcze nie ma. Od pracowników wymaga się obecnie konkretnych umiejętności, jak kodowanie, programowanie, znajomość fizycznych systemów komputerowych i myślenie analityczne. Na zajęciach praktycznych uczniowie mogą nabywać takie umiejętności oraz doskonalić się w rozwiązywaniu problemów oraz myśleniu analitycznym, które są niezbędne w XXI wieku. Praktyczna nauka stawiająca na kreatywność w praktycznym środowisku może być bardzo atrakcyjna, jeśli zostanie opracowana i zintegrowana z odpowiednią technologią.


Nowe technologie mają bardzo dużo do zaoferowania w zakresie kształcenia, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Badania wskazują, że aplikacje czy gry są w stanie znacząco podnieść efektywność uczenia. Dzieci z zasady wolą spędzić czas z grą niż z podręcznikiem, natomiast ważne jest to, żeby te gry były na odpowiednim poziomie i rzeczywiście były w stanie przekazywać jakąś wiedzę.


22 marca, już po raz trzeci, obchodzony będzie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Idea obchodów dnia zrodziła w Komisji Europejskiej, a patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, sieć 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Organizatorem akcji w Polsce jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.


W naszej szkole na co dzień wykorzystujemy nowe technologie w nauczaniu. W czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, realizacji projektów, wykorzystywane są różnorodne platformy edukacyjne, e-podręczniki, narzędzia, programy i aplikacje. Uczniowie uczą się kodowania, poznają nowe technologie, uczą się współpracy w chmurze.


W dzisiejszych czasach prawie w każdej dziedzinie życia pojawiają się nowe technologie. Nie inaczej jest w branży edukacji. Szybko zmieniająca się rzeczywistość i duża ilość nowinek technicznych znalazła swoje zastosowanie w edukacji.


Morbitzer, J. (2015). Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Sosnowiec: Humanitas.


Żyjemy w świecie zaawansowanych technologii, w którym różnice pomiędzy rzeczywistością cyfrową i analogową powoli się zlewają. Te obiektywne uwarunkowania stanowią wyzwanie, którego nie można zignorować również w szkole. Młodziludzie muszą poznawać w niej nowe technologie, rozumieć je i uczyć się funkcjonować w przesiąkniętych nimi realiach.


Badaczki i badacze edukacyjni zwracają uwagę, że choć od lat wiele się mówi o ogromnym potencjale technologii we wspieraniu uczenia się, to jednak dotychczas istnieje niewiele badań, które potwierdzałyby ich pozytywny wpływ (Mayer, 2013). Hamilton i Hattie stawiają prowokacyjną tezę, że choć technologie są wszędzie, to dowodów na ich głębokie oddziaływanie na uczniów nie da się znaleźć nigdzie. Na bazie metaanaliz przeprowadzonych badań edukacyjnych szacują uogólniony wpływ wykorzystania technologii w procesie uczenia się na 0,3 (przy średnim wpływie wszystkich interwencji edukacyjnych wynoszącym ok. 0,4). 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page